İnsan kaynakları

İş sonuçlarında yarattığımız katkıyla bölgelerimizde insan kaynakları uygulamalarında referans olmak vizyonunu takip etmekteyiz.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Anadolu Grubu’nun “Anadolu’yu dünya’ya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız olmak” vizyonu ile hareket etmek ve bu vizyonu desteklemek için insan kaynakları uygulamalarında “İş sonuçlarında yarattığımız katkıyla bölgelerimizde insan kaynakları uygulamalarında referans olmak” vizyonunu takip etmektedir.


  • Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip insan kaynakları potansiyelini oluşturmayı amaçlıyoruz.
  • Çalışanların motivasyonunu artırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamayı hedefliyoruz.
  • Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan bir çalışma kültürünü benimsiyor ve hayata geçirmek için çalışıyoruz.
  • Çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, milliyet, din, cinsiyet ve inanç farkı gözetmiyoruz. Çalışanlarımızın farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duyuyor ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görüyoruz.
  • Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeyi ilke ediniyoruz.
  • Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.
  • Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem veriyor; bunu oluşturduğumuz sistemler ile şeffaf bir şekilde sunuyor ve “İNSANA YATIRIM” yapıyoruz.
  • Ailemize dahil olan çalışanlarımıza, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda, eşit koşullardaki kişilere, fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteriyoruz.


Ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için tıklayın.