Ortaklık yapısı ve sermaye

AEH Sermayesi 332.200.000 TL olup ortakların unvanları ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir.

Ortağın unvanı

Nominal Sermaye TL (*)

Sermaye Payı (%)

Yazıcılar Holding A.Ş.

225.885.163

68,0%

Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.

106.298.846

32,0%

Diğer

15.991

0,005%

Toplam

332.200.000

100%


*31 Aralık 2016 itibariyle