Ortaklık yapısı ve sermaye

AEH Sermayesi 370.000.000 TL olup ortakların unvanları ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir.

Ortağın Ünvanı

Nominal Sermaye TL (*)

Sermaye Payı (%)

Yazıcılar Holding A.Ş.

251.587.930

68,0%

Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.

118.394.260

32,0%

Diğer

17.811

0,005%

Toplam

370.000.000

100%


*30.09.2017 itibariyle